Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Малик, О. П.
    Непружне розсіяння електронів у телуриді ртуті [Текст] / О. П. Малик
    // Український фізичний журнал. – 2002. – 47, № 9. – 842-845.

   Шляхом точного розв'язання рівняння Больцмана отримано нерівноважну функцію розподілу носіїв заряду


УДК 621.315.592

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'