Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Хижняк, З.
    До десятиріччя відродження Києво-Могилянської академії [Текст] / З. Хижняк
    // Наука і суспільство. – 2002. – № 5/6. – 34-36.

   Про видавництво енциклопедії "Києво-Могилянська академія в іменах"


ББК Э3

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'