Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Гучкова, Д.
    Словацькі погляди на Україну (1880-1914 рр.) [Текст] / Д. Гучкова
    // Слово і час. – 2019. – № 4. – С. 51-64.

   Українські теми в словацькому контексті впродовж 180-1914 рр. виявлялися у трьох напрямках: 1)слов'янофільський напрямок (ідеологічні, історичні, лінгвістичні, етнологічні, конфесіональні та культурні аспекти проблематики Росії та східних слов'ян), 2) документально-фактографічний напрямок (подорожні нотатки) та 3) літературний напрямок (переклади творів українських письменників та інформація про українське літературне життя в словацькій літературній публіцистиці).


УДК УДК 821.162.4:908(477)"1880/1914"

            


Є складовою частиною документа Слово і час: науково-теоретичний журнал. - Київ: Фенікс, 1957-Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'