Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Оцінювання функціонального стану мікроциркуляції крові в тканинах людини методами спекл-метрії і доплерівської флоуметрії [Текст] / Н. Д. Абрамовіч, С. К. Дік, Л. О. Васілевська [et al.]
    // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 6. – С. 7-17.

   На основі аналітичної методики оцінювання параметрів спекл-структури, що формується багатократно розсіяним світлом в багатошаровій біологічній тканині типу шкіри людини на довжинах хвиль видимого - ближнього ІЧ діапазону спектра, використання відомих розв'язків рівняння переносу випромінювання в біологічній тканині і зв'язку теорії поширення світла в розсіювальних середовищах з теорією когерентності побудована математична модель поширення лазерного випромінювання у біологічній тканині. Отримано автокореляційні функції флуктуацій поля при розсіюванні назад частинок за різної величини тисків після декомпресії плечової артерії у різні часові відрізки реєстрації змін. Нахил автокореляційної функції, що залежить від тиску, можна використовувати для діагностики тонусу (еластичності) судин. Запропоновано методичні підходи для оцінювання отриманих даних з метою верифікації спекл-вимірювань за допомогою широко поширеної методики доплерівської флоуметрії.


УДК 535.36:535.41

            


Є складовою частиною документа Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал / МОНУ, ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 1993-Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'