Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Біліченко, В. В.
    Обґрунтування раціональної структури ВТБ підприємств автомобільного транспорту [Текст] / В. В. Біліченко, В. С. Грех
    // Матеріали X міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 23-25 жовтня 2017 р. / МОН України, ВНТУ, ЖДТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 30-32.

   Розглянуто сутність поняття організаційна структура підприємства автомобільного транспорту. Описані етапи формування і шляхи підвищення ефективності функціонування структури управління ВТБ автотранспортних підприємств.


УДК 629.113

            


Є складовою частиною документа "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту". Матеріали X міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 23-25 жовтня 2017 р. = Materials X international scientific practical conference "Modern technologies and prospects of development of motor transport" / "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", наук.-практ. конф. (X ; 2017 ; Вінниця); МОН України, ВНТУ, ЖДТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2017. - 233 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'