Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Біліченко, В. В.
    Визначення впливу інтенсивності експлуатації рухомого складу АТП на потребу у запасних частинах [Текст] / В. В. Біліченко, О. П. Антонюк
    // Матеріали X міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 23-25 жовтня 2017 р. / МОН України, ВНТУ, ЖДТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 27-30.

   Розглянуто особливості визначення впливу інтенсивності експлуатації рухомого складу автотранспортного підприємства на потребу в запасних частинах.


УДК 656.13.07(075.8)

            


Є складовою частиною документа "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту". Матеріали X міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 23-25 жовтня 2017 р. = Materials X international scientific practical conference "Modern technologies and prospects of development of motor transport" / "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", наук.-практ. конф. (X ; 2017 ; Вінниця); МОН України, ВНТУ, ЖДТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2017. - 233 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'