Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Дослідження шляхів і сукупності факторів забезпечення належногорівня ефективності і надійності транспортних систем [Текст] / В. В. Аулін, В. В. Біліченко, Д. В. Голуб, Д. О. Великодний
    // Матеріали X міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 23-25 жовтня 2017 р. / МОН України, ВНТУ, ЖДТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 21-24.

   Представлені узагальнена схема і модель надійності функціонування транспортних систем з розробкою основних положень, орієнтованих на дослідження проблеми.


УДК 656:338

            


Є складовою частиною документа "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту". Матеріали X міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 23-25 жовтня 2017 р. = Materials X international scientific practical conference "Modern technologies and prospects of development of motor transport" / "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", наук.-практ. конф. (X ; 2017 ; Вінниця); МОН України, ВНТУ, ЖДТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2017. - 233 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'