Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Врахування нестабільності генерування енергії сонячними електростанціями в задачі вирівнювання добового графіка електричних навантажень [Текст] / С. В. Кравчук, А. Л. Поліщук, О. І. Казмірук, А. Б. Урода
    // Екологічна безпека та відновлювальні джерела енергії : збірник доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 24-25 травня 2017 р. / ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 104-111.

   Проведений аналіз основних морфометричних показників графіка електричного навантаження, а саме округлості, компактності, видовження та випуклості. З урахуванням інтегральних характеристик цих показників можна більш точно обґрунтувати доцільність вирівнювання графіка електричних навантажень та узгодження з графіком генерування відновлювальних джерел електроенергії.


УДК 621.316.1:621.313.322

            


Є складовою частиною документа Екологічна безпека та відновлювальні джерела енергії: збірник доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 24-25 травня 2017 р. / ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2017. - 144 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'