Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Каслін, М. Д.
    Оновлення нормативної бази з охорони праці в галузі автотранспорту [Текст] / М. Д. Каслін, О. І. Богатов
    // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сборник научных трудов / МОН Украины, ХНАДУ, Северо-Восточный научный центр Транспортной академии Украины. – Харьков : ХНАДУ, 2016. – Вып. 72. – С. 19-22.

   Проаналізовано сучасне нормативно-правове забеспечення галузі експлуатації автотранспорту з боку вимог до рівня безпеки та комфортного життєзабеспечення працівників.


УДК 351.861

            


Є складовою частиною документа Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University: сборник научных трудов. Вып. 72 / МОН Украины, ХНАДУ, Северо-Восточный научный центр Транспортной академии Украины. - Харьков: ХНАДУ, 2016. - 190 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'