Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Стратій, Я.
    Концепція інтелектуального пізнання у філософських курсах Києво-Могилянської академії (схоластичний контекст) [Текст] / Ярослав Стратій
    // Sententiae. – 2016. – № 2 (XXXV). – С. 57-81.

   Стаття присвячена аналізові києво-могилянських (ХVІІ-ХVІІІ ст.) концепцій інтелектуального пізнання в контексті європейської схоластичної традиції. Для цього аналізу використано «Traktat o duszy» Касіяна Саковича (Краків, 1625), а також рукописні філософські курси Інокентія Ґізеля (1645–1647) і Теофана Прокоповича (1706–1708) та Ґеорґія Кониського (1749–1751).            


Є складовою частиною документа Sententiae: науковий журнал / ВНТУ, Український філософський фонд. - Вінниця: ВНТУ, 2000-Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'