Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Синявський, Е. П.
    ТермоЕРС у нанодротах Bi у поперечному постійному електричному колі [Текст] / Е. П. Синявський, В. Г. Соловенко, С. А. Карапетян. – С. 13-17.

   Теоретично досліджується термоЕРС у квантових дротах Bi, коли потенціальна енергія носіїв для простоти описується параболоїдом обертання, а постійне електричне поле спрямоване перпендикулярно осі наносистеми. У розрахунках термоЕРС ураховувалося розсіювання електронів і дірок на шорсткуватій дельта-корельованій поверхні. Зокрема показано, що зі зростанням напруженості електричного поля термоЕРС має немонотонний характер і в основному визначається електронами (термоЕРС негативна).            


Є складовою частиною документа Термоелектрика: міжнародний науковий журнал. - Чернівці: Інститут термоелектрики НАН України та МОН України, 1993-Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'