Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Бондарчук, О. В.
    Екологічна безпека візуального сприйняття природного та штучного середовища [Текст] / О. В. Бондарчук, В. Г. Петрук, О. О. Цвенько
    // V-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2015), Україна, Вінниця, 23-26 вересня, 2015 : збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С. 49.


УДК 72.01

            


Є складовою частиною документа Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2015) (5 ; 2015 ; Вінниця). V-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2015), Україна, Вінниця, 23-26 вересня, 2015 = V All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation: збірник наукових праць. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - 280 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'