Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Застосування методу граток Больцмана до аналізу течії нанорідини в каналі між коаксіальними циліндрами [Текст] / А. О. Аврамеко, А. І. Тирінов, Н. П. Дмитренко, О. В. Кравук
    // Промышленная теплотехника. – 2016. – Т. 38, № 3. – С. 5-9.

    Досліджено потік Тейлора-Куетта нанорідин в криволінійному каналі, що утворений двома концентричними циліндричними поверхнями.


УДК 532.5

            


Є складовою частиною документа Промышленная теплотехника: международный научно-прикладной журнал / НАН Украины, ин-т технической теплофизики НАН Украины. - Киев: Академпериодика, 1979-Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'