Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Тугай, І. Ю.
    Аналіз хаотичного ферорезонансу в електричних мережах високої напруги [Текст] / І. Ю. Тугай
    // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2015. – № 4. – С. 1-6.

   Проведено аналіз і запропоновано комплексну математичну модель, яка найбільш точно враховує всі початкові умови та адекватно описує хаотичні ферорезонансні процеси в електричних схемах реальної мережі.


УДК 621.311.1

            


Є складовою частиною документа Наукові праці Вінницького національного технічного університету: науковий журнал : on-line версія / ВНТУ. - Вінниця: ВНТУТеми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'