Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Бідняк, М. Н.
    Регіональна система забезпечення працездатності пасажирських транспортних засобів [Текст] / М. Н. Бідняк, В. В. Біліченко, С. О. Романюк
    // Матеріали VІІI міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 19-21 жовтня 2015 року / МОН України, ВНТУ, ЖДТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С. 38-41.


УДК 656.113

            


Є складовою частиною документа Матеріали VІІI міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 19-21 жовтня 2015 року = Materials VI international scientific practical conference "Modern technologies and prospects of development of motor transport" / МОН України, ВНТУ, ЖДТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - 249 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'