Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Ракитянська, Г. Б.
    Генерування правил ЯКЩО-ТО на основі рівнянь нечітких відношень і генетичного алгоритму [Текст] / Г. Б. Ракитянська
    // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 4. – С. 60-69.

   Розв'язання рівнянь нечітких відношень за допомогою генетичного алгоритму забезпечує оптимальну кількість нечітких правил для кожного вихідного терму і оптимальну геометрію вхідних термів для кожного лінгвістичного розв'язку.


УДК 681.5.015:007

            


Є складовою частиною документа Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал / МОНУ, ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 1993-Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'