Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Романюк, О. Н.
    Особливості High Dynamic Range в комп'ютерній графіці [Текст] / О. Н. Романюк, Р. Ю. Довгалюк, О. М. Мельников
    // Електронні ресурси та технології: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Вінниця, 10 - 17 травня 2011 р. / ВНТУ, ВОІПОПП. – Вінниця : Кондор, 2011. – С. 151-152.            


Є складовою частиною документа Електронні ресурси та технології: створення, використання, доступ: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Вінниця, 10 - 17 травня 2011 р. / ВНТУ, ВОІПОПП. - Вінниця: Кондор, 2011. - 208 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'