Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Дудар, І. Н.
    Огляд способів зимового бенотування та витримування бетонної суміші в умовах середніх від'ємних температур [Текст] / І. Н. Дудар, А. О. Коваленко
    // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : науково-технічний збірник / ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – № 2 (15). – С. 29-32.

   Дано оцінку ефективності застосування способів зимового бетонування та витримування бетонної суміші в умовах середніх від'ємних температур навколишнього середовища. Наведена класифікація способів розігріву бетонної суміші для будівельного майданчика і заводських умов за видом теплоносія, моментом розігріву в стадійних процесах, характером виконання розігріву, способом передачі тепла, та за мірою організаційної складності.


УДК 693.547.32

            


Є складовою частиною документа Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: науково-технічний збірник. № 2 (15) / ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 151 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'