Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
621.6
К66          Коренькова, Т. В.
    Режими роботи насосних та вентиляторних установок із автоматизованим електроприводом [Текст] : навчальний посібник / Т. В. Коренькова, О. О. Сердюк, В. Г. Ковальчук ; МОН України, КНУ ім. М. Остроградського. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2014. – 200 с. – 40,00 грн., 300 пр.

   У навчальному посібнику розглянуто особливості функціонування, технічні показники та характеристики насосних та вентиляторних установок. Наведено опис комп'ютеризованих електромеханічних комплексів для дослідження статичних та динамічних режимів роботи насосів та вентиляторів, проведено аналіз їх енергетичних харакетристик при змінних параметрах трубопровідної системи та різних методах регулювання продуктивності. Неведено теоретичні відомості та запрпоновано лабораторні роботи.


ISBN 978-617-639-044-2УДК [(621.65+621.63):62-83](075)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
301 - від. книгозберігання 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'