Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Зянько, В.
    Наука як головний резерв інтенсивного зростання економіки [Текст] / В. Зянько
    // Проблеми та технології підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку суспільства (ПНК-2013) : матеріали Міжнародної Інтернет-конференції, 2 - 4 квітня 2013 року / НАН України, НАПН України, ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 30-32.


УДК 378.001.76

            


Є складовою частиною документа Проблеми та технології підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку суспільства (ПНК-2013): матеріали Міжнародної Інтернет-конференції, 2 - 4 квітня 2013 року / НАН України, НАПН України, ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 115 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'