Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Біліченко, В. В.
    Особливості функціонування підприємств транспорту як виробничої системи [Текст] / В. В. Біліченко
    // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 21-23 жовтня 2013 року / МОН України, ВНТУ, ЖДТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 92-94.


УДК 656.13:656.078

            


Є складовою частиною документа Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 21-23 жовтня 2013 року = Materials VI international scientific practical conference "Modern technologies and prospects of development of motor transport" / МОН України, ВНТУ, ЖДТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 192 с.



Теми документа






 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'