Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Бідняк, М. Н.
    Стратегічний розвиток виробничих систем автомобільного транспорту [Текст] / М. Н. Бідняк, В. В. Біліченко
    // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 21-23 жовтня 2013 року. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 14-15.


УДК 656.13

            


Є складовою частиною документа Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 21-23 жовтня 2013 року = Materials VI international scientific practical conference "Modern technologies and prospects of development of motor transport" / МОН України, ВНТУ, ЖДТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 192 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'