Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Куцевол, О.
    Ємнісний вологомір [Текст] / О. Куцевол, М. Куцевол, В. Петрук
    // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / МОН України. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. – Вип. 73. – С. 95-96.

   Розроблено структуру ємнісного вологоміра капілярно-пористих матеріалів, в якому передбачено зменшення похибки вимірювання від нестабільних діелектричних втрат.


УДК 621.317.39

            


Є складовою частиною документа Вимірювальна техніка та метрологія: міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 73 / МОН України. - Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. - 155 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'