Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Крижановський, Є. М.
    Інтегрування двовимірних математичних моделей забруднення поверхневих вод у ГІС з використанням ППП MathCad та формату даних XML [Текст] / Є. М. Крижановський, А. В. Камінський, Є. С. Києнко-Романюк
    // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012) : XI Міжнародна конференція : тези доповідей, Вінниця, 9-11 жовтня 2012 року / ВНТУ, ХНУРЕ, Грузинський технічний ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 116-117.


УДК 681.51

            


Є складовою частиною документа Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012) = Measurement and Control in Complex Systems (MCCS-2012): XI Міжнародна конференція : тези доповідей, Вінниця, 9-11 жовтня 2012 року / ВНТУ, ХНУРЕ, Грузинський технічний ун-т. - Вінниця: ВНТУ, 2012. - 283 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'