Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Куцевол, О. М.
    Метод визначення діелектричних параметрів вологого зерна [Текст] / О. М. Куцевол, М. О. Куцевол, В. Г. Петрук
    // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 2. – С. 14-16.

   Запропоновано метод визначення діелектричних параметрів зерна: тангенса кута діелектричних втрат, модуля відносної діелектричної проникності, дійсної та уявної складових комплексної відносної діелектричної проникності, які є функціями вологості і дозволяють покращити метрологічні характеристики багатопараметричних вологомірів.


УДК 621.317.39

            


Є складовою частиною документа Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал / МОНМСУ, ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 1993-Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'