Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Куцевол, О. М.
    Метод контролю вологості капілярно-пористих і сипких матеріалів [Текст] / О. М. Куцевол, М. О. Куцевол, В. Г. Петрук
    // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 1. – С. 17-19.

   Запропоновано метод контролю вологості капілярно-пористих і сипких матеріалів, який відрізняється від існуючих відсутністю коефіцієнта пропорційності у виразі, що пов'язує вологість з інформативними параметрами, та незалежністю результатів від нестабільної маси досліджуваного зразка.


УДК 621.317.39:578.087

            


Є складовою частиною документа Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал / МОНМСУ, ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 1993-Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'