Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Біліченко, В. В.
    Вибір найбільш ефективного проекту стратегій організаційно технічного розвитку підприємств автомобільного транспорту [Текст] / В. В. Біліченко
    // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2011. – № 3. – С. 68-74.

   Розглянуто вибір проекту реалізації варіанта стратегії розвитку виробничої системи транспорту. Запропоновано для визначення найбільш ефективного проекту використання нечіткої логіки "метод найгіршого випадку", основу якого складають принцип перетинання нечітких критеріїв Белмана-Заде і 9-бальна шкала лінгвістичних оцінок Сааті.


УДК 629.113.004

            


Є складовою частиною документа Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія: міжнародний науково-технічний журнал. - Вінниця: ВНТУ, 2004-Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'