Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Бідняк, М. Н.
    Управління проектами розвитку виробничих систем на автомобільному транспорті [Текст] / М. Н. Бідняк, В. В. Біліченко
    // ІV міжнародна науково-практична конференція "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 24-26 жовтня 2011 року : збірник тез доповідей / МОНМС України, ВНТУ, ЖДТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – С. 12.


УДК 629.113

            


Є складовою частиною документа ІV міжнародна науково-практична конференція "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 24-26 жовтня 2011 року = IV International Scientific Practical Conference "Modern Technologies and Prospects of Development of Motor Transport": збірник тез доповідей / МОНМС України, ВНТУ, ЖДТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2011. - 93 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'