Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Панченко, Т. І.
    Оцінка екологічного ризику при транспортуванні небезпечних відходів міською територією [Текст] / Т. І. Панченко, В. Г. Петрук, П. М. Турчик
    // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – Том 1. – С. 96-99.


УДК 502.37

            


Є складовою частиною документа ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 = III All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation: збірник наукових статей. Том 1 / ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2011. - 357 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'