Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Спектрофотометрический метод определения параметров крови [Текст] / А. П. Иванов, В. В. Барун, В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк
    // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – Том 2. – С. 371-373.


УДК 535

            


Є складовою частиною документа Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011) (3 ; 2011 ; Вінниця). ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 = III All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation: збірник наукових статей. Том 2 / ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2011. - 345-719 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'