Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Раціональні режими розподільного віброімпульсного пресування каменебетонних виробів [Текст] / І. Н. Дудар, В. П. Загреба, А. О. Коваленко, С. О. Краєвський
    // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : науково-технічний збірник / ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – № 1(10). – С. 28-32.

   Виконано дослідження із визначення раціональних параметрів режиму віброімпульсного формування каменебетонних виробів в порівнянні зі звичайним способом ущільнення бетонної суміші на віброплощадці. Отримано раціональні значення частоти віброімпульсів, амплітуди пульсації віброімпульсного формування та тривалості віброімпульсного ущільнення.


УДК 666.97.033.16

            


Є складовою частиною документа Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: науково-технічний збірник. № 1(10) / ВНТУ. - Вінниця: ВНТУ, 2011. - 171 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'