Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Кулаєць, М. М.
    Основні аспекти післядипломної освіти в Національному університеті біоресурсів і природокористування України і напрямки її вдосконалення [Текст] / М. М. Кулаєць
    // Нові технології навчання. – 2009. – Вип. 57. – С. 7-11.


УДК 378

            


Є складовою частиною документа Нові технології навчання: науково-методичний збірник. Вип. 57 / МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. - К.: Наук. метод. центр вищої освіти, 2009. - 100 с.Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'