Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Бутько, В. Г.
    Электронное строение одномерных наноструктур лития и калия [Текст] / В. Г. Бутько
    // Физика и техника высоких давлений. – 2008. – Т. 19, № 2. – С.20-24.

   Методом теории функционала плотности выполнены расчеты зонной структуры одномерных наноструктур лития и калия.


УДК 539.19.

            


Є складовою частиною документа Физика и техника высоких давлений: научный журнал / НАН Украины, Донецкий физико-технический ин-т им. А. А. Галкина. - Донецьк: Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина НАН Украины, 1991-Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'