Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
02
Б 59          Библиотековедение и библиография за рубежом [Текст] : Сборник. Вып.127 / Гос. б-ка им.В.И.Ленина; Редкол.: В.М.Григоров (отв.ред.) и др. – М. : Книжная палата, 1990. – 117с. – Рез. ст.: англ.- Библиогр. в конце ст. – 4300.


УДК 02(06)+01(06)

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'