Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
Г81
          ГОСТ 23597-79 Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Обозначение осей координат и направлений движения [Текст] : Общие положения.            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'