Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Оптичні властивості золотих 1D наноструктур, отриманих методом голографічної літографії на плоских діелектричних та провідних підкладинках [Текст] / М. Л. Дмитрук, О. І. Маєва, С. В. Мамикін [et al.]
    // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – 8, № 2. – 281-285.

   В роботі вивчено оптичні властивості системи 1D золотих нанодротів на плоских діелектричних підкладках


УДК 539.2

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'