Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Очеретний, В. П.
    Мінерально-фазовий склад новоутворень золошламового в'яжучого [Текст] / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, М. П. Машницький
    // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: Науково-технічний збірник. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - N3. – С. 41-45.

   За допомогою рентгеноструктурного аналізу досліджено мінерально-фазовий склад новоутворень золошламового в'яжучого. Встановлено, що введення бокситового шламу в золоцементне в'яжуче суттєво впливає на зміну мінерально-фазового складу новоутворень золоцементного каменю.


УДК 666.97:543

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'