Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Баласанян, Г. А.
    Оптимизация режимов нагрузок системы энергоснабжения на базе газопоршневой когенерационной установки и абсорбционного теплового насоса [Текст] / Г. А. Баласанян
    // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. – № 2. – 12-15.

   Предложена методика согласования графиков электрической и тепловой нагрузок интегрированной системы энергоснабжения на базе когенерационной установки и абсорбционного теплового насоса


УДК 621.311.22

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'