Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Власій, О. Д.
    Нелокальна крайова задача для лінійних рівнянь із частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом [Текст] / О. Д. Власій, Б. Й. Пташник
    // Український математичний журнал. – 2007. – 59, № 3. – 370-381.

   У даній роботі розглядається задача із загальними нелокальними крайовими умовами за часовою змінною та умовами періодичності за просторовими координатами для рівнянь із частинними похідними


УДК 517.95

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'