Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Кульчицький, С. В.
    XX з'їзд КПРС - переломний пункт в історії радянського комунізму [Текст] / С. В. Кульчицький
    // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 106-129.

   У статті наголос зроблено не на XX з'їзд КПРС, а на еволюцію радянського комунізму.


ББК Т3(2)-6

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'