Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Бойченко, С. В.
    Концепція енергоощадності у нафтопродуктозабезпеченні [Текст] / С. В. Бойченко
    // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. – № 2. – 9-12.

   Розроблено концепцію енергоощадності під час транспортування та зберігання моторних палив


УДК 665.733.003.13

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'