Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Лычак, М. М.
    Решение задачи линейного программирования на основе множественного подхода [Текст] / М. М. Лычак, В. Н. Шевченко, Н. П. Царук
    // Проблемы управления и информатики. – 2005. – № 4. – 103-111.

   Предлагается методика решения задачи линейного программирования (ЛП) на множестве аргументов, заданном системой линейных неравенств


УДК 510.22

            




Теми документа






 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'