Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Николаев, А. П.
    Использование МКЭ в осесимметричных задачах при учете несжимаемости материала [Текст] / А. П. Николаев, Е. И. Козлова
    // Изв.ВУЗов.Машиностроение. – 2005. – № 9. – 20-25.

   Разработан алгоритм формирования матрицы жесткости четырехугольного конечного элемента осесиметрично нагруженного несжимаемого тела вращения


УДК 539.3

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'