Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Вакульчик, О. М.
    Критерій результативності діяльності підприємств корпоративного типу в системі фінансових та нефінансових показників [Текст] / О. М. Вакульчик
    // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – 3(46). – 102-104.


ББК У050

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'