Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Структура, механические и эрозионные свойства композиционных материалов системы AIN-MoSi(2) и электроискровых покрытий на их основе [Текст] / М. С. Ковальченко, Ю. Г. Ткаченко, В. Ф. Бритун [et al.]
    // Порошковая металлургия. – 2008. – № 3/4. – 37-46.

   Досліджено фазовий склад, структуру і властивості сплавів системи AIN-MoSI(2), а також покриттів з них на титані, одержаних методом електроіскрової обробки


УДК 621.762:669.018.25:621.9.048.4:621.793

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'