Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Чупрова, Т. А.
    Оценка устойчивости биокибернетического планирования инноваций [Текст] / Т. А. Чупрова
    // Економіка та держава. – 2007. – № 11. – 27-30.

   В статье предложен новый подход к расчету условий своевременного введения инноваций в производственные процессы предприятия


УДК 658

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'