Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕК
          Гасанов, А. М.
    Микронегатронный преобразователь давления на основе кремниевой МОП-структуры [Текст] / А. М. Гасанов, Ф. Д. Касимов, А. Э. Лютфалибекова
    // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2004. – № 5. – 29-31.

   Исследовано влияние локального анизотропного давления на кремниевую МОП-структуру


УДК 621.315.592

            
Теми документа


 
Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система 'УФД/Бібліотека'